Vijf stellingen over werkgeluk

Tijdens de The International Week Of Happiness at Work stond werkgeluk deze week centraal. Maar wat draagt bij aan het werkgeluk van werknemers? Hieronder volgen vijf stellingen over werkgeluk. Is het bijvoorbeeld waar dat een hoger salaris zorgt voor een gelukzaliger werkgevoel? Of heeft u echt een Chief Happiness Officer nodig binnen uw bedrijf voor gelukkigere werknemers?

Stelling 1: Chief Happiness Officer zorgt voor werkgeluk

Dit is niet waar. Een Chief Happiness Officer (CHO) zorgt niet voor meer werkgeluk. Werkgelukdeskundig Maartje Wolff van Happy Office: “Als iemand niet gelukkig wil zijn, maakt een ander je ook niet gelukkig. Geluk wordt voor een groot deel door karakter en gedrag bepaald.” Volgens Wolff kan de sfeer op de werkvloer niet opgelost worden door een CHO. Toch zegt Wolff dat een CHO kan bijdragen aan werkgeluk: “Het werkt wel als die CHO werkgeluk op de agenda zet, als er verschillende mensen aan meewerken en als duidelijk is dat werkgeluk van strategisch belang voor de organisatie is.”

Stelling 2: een bonus zorgt voor een gelukzalig gevoel

Dit is waar. Organisatiesocioloog Lieke ten Brummelhuis: “Geld als bonus op het werk is belangrijk als het direct gekoppeld is aan een prestatie. De werkgever moet dus laten weten dat de werknemer goed gepresteerd heeft. Dat maakt je als medewerker trots en bewust dat je competent bent. Dat gevoel is motiverender dan het geld op zich.” Het financiële schouderklopje draagt daarom bij aan het gevoel gewaardeerd te worden.

Stelling 3: collega’s maken het verschil

Dit is waar. Fijne collega’s maken het verschil in de mate van werkgeluk. Ten Brummelhuis: “Vooral slechte relaties met je direct leidinggevende is een van de meest genoemde redenen om een andere baan te zoeken.”  Door de goede collegiale band tussen collega’s zijn werknemers met een ‘vervelende’ leidinggevende ook minder snel geneigd op te zoek te gaan naar een andere werkgever.

Stelling 4: salaris maakt gelukkig

Dit is waar. Hoogleraar sociale psychologie Ap Dijksterhuis: “Mensen die 100.000 euro per jaar verdienen zijn gemiddeld wel degelijk gelukkiger dan mensen die 25.000 euro per jaar verdienen. De meeste salarisverhogingen zijn te klein om langdurig effect te hebben.” Daarentegen kent het geluksgevoel van een steeds hoger salaris een bovengrens volgens Ten Brummelhuis. “Het gaat erom dat als je geen financiële zorgen hebt en genoeg geld hebt om af en toe op vakantie te kunnen, je niet nog gelukkiger wordt van nog meer geld”, aldus Ten Brummelhuis.

Stelling 5: beter dan de rest zijn zorgt voor werkgeluk

Dit is niet waar. Hoogleraar Raj Raghunathan: “Hoe minder aandacht je schenkt aan hoeveel beter of slechter je bent dan anderen, hoe gelukkiger je waarschijnlijk bent. Of andersom: hoe meer je jezelf vergelijkt met anderen, hoe ongelukkiger je bent.”

Bron: AD,

voor de werkgever, voor de werknemer

Geef een reactie