UWV: doorstroom van flexkrachten naar vast contract groeit

Uit de cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt de doorstroom van flexkrachten naar vast contract groeit. Flexkrachten met een tijdelijke baan bij een bank of verzekeraar hebben de meeste kans op een vaste baan. Ruim 41% van de flexkrachten die voor een bank of verzekeraar werken heeft een jaar later een vaste aanstelling.

Doorstroom van flexkrachten

Ondanks de hogere doorstroom van flexkrachten naar een vast contract zit er een groei in het aantal tijdelijke contracten. Met 86% krijgt het leeuwendeel van nieuwe medewerkers een jaarcontract. In vergelijking, in 2010 kreeg 68% een jaarcontract aangeboden. Rob Witjes, hoofd van de afdeling arbeidsmarktinformatie van het UWV: “Voor starters of herintreders is een tijdelijk contract nu gemeengoed. Het lijkt onderdeel geworden van de Nederlandse bedrijfscultuur”.
Toch wil dat niet zeggen dat er meer flexcontracten zijn. Ruim 72% van alle werknemers tussen de 25 en 66 jaar heeft een vaste aanstelling. Dat gezegd hebbende is er wel een verschil tussen leeftijdsgroepen. Uit de cijfers van het UWV blijkt dat 86% van de werknemers boven de 55 jaar een vaste aanstelling heeft. Vervolgens heeft ruim 79% van de werknemers tussen 45 en 55 jaar een vast contract.

Groei in aantal uitzendcontracten

Naast de groei in het aantal tijdelijke contracten is er ook een groei in het aantal uitzendcontracten. De groei van het aantal tijdelijke contracten en uitzendcontracten is het grootst in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar, zo blijkt uit de cijfers van het UWV.
De doorstroom van een uitzendcontract naar een vaste aanstelling is toegenomen. Ruim 9% van de uitzendkrachten stroomt door naar een vast contract. In 2009 was dit nog 5%. Volgens het UWV is dit lagere aantal doorstromers te verklaren doordat uitzendkrachten ‘vaker worden ingezet om tijdelijke pieken in de productie op te vangen of ziek personeel te vervangen’. Witjes: “Bijna een op de drie mensen die uit de WW weer werk vinden, doet dit via een uitzendbaan. Je ziet ook dat uitzendkrachten eerst een tijdelijk en dan pas een vast contract krijgen. Die hinkstapsprong zie je niet terug in deze cijfers”.

Bron: AD

voor de werkgever, voor de werknemer

Geef een reactie