Transitievergoeding voor zieke werknemer

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het recht op transitievergoeding van een werknemer die minder moet gaan werken. Een werknemer die vanwege gezondheidsklachten minder uren per week kan werken heeft door de uitspraak van de Hoge Raad recht op transitievergoeding. De rechter heeft deze uitspraak gedaan in een zaak waarin een docente vanwege haar beperkende gezondheid minder kon werken.

 

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding die werknemers krijgen bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Werknemers hebben recht op een vergoeding op basis van het aantal dienstjaren bij hun werkgever. In de huidige regeling heeft een werknemer die volledig uit dienst treedt bij een werkgever recht op transitievergoeding.

 

Uitspraak over transitievergoeding

Door de uitspraak van de Hoge Raad heeft een werknemer die door gezondheidsklachten minder uren kan werken ook recht op transitievergoeding. Eerder was er een standaardprocedure waarin een fulltime arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Vervolgens werd de werknemers een nieuwe parttime arbeidsovereenkomst aangeboden. Het verschil in salaris was de inzet van de rechtzaak.

In een reactie van de advocaten van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wordt duidelijk dat de AOb vond dat hun lid, de docente, recht had op de vergoeding voor het aantal uren dat zij minder ging werken. De Hoge Raad heeft de docente en de AOb in het gelijk gesteld met haar uitspraak.

“De werknemer zou bij een na die vermindering plaatsvindende, algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst immers een op aanmerkelijk lagere grondslag berekende transitievergoeding ontvangen dan zonder die vermindering het geval zou zijn geweest.” Stelt de Hoge Raad. “Veel mensen die worden geconfronteerd met een gedwongen urenvermindering, gaan profiteren van deze uitspraak”, aldus de AOb-advocaten.

Bron: AD

voor de werknemer

Geef een reactie