TIJDELIJKE WERKNEMERS GEMOTIVEERD OM OPLEIDING TE VOLGEN

Tijdelijke werknemers zijn gemotiveerder dan vaste werknemers om een cursus of opleiding te volgen, zo blijkt uit het onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Ook blijkt dat tijdelijke werknemers minder opleidingsmogelijkheden hebben dan werknemers met een vast contract. Dit terwijl het percentage werkenden met een tijdelijke aanstelling groeide en het percentage werkenden met een vaste aanstelling daalde van 73% naar 61% tussen 2003 en 2017. Het onderzoeksrapport van het ROA is gebaseerd op een enquête onder ruim 1.000 werkgevers. In het rapport wordt geconcludeerd dat tijdelijke werknemers met of zonder uitzicht op een vast contract minder opleidingsmogelijkheden en -kansen hebben dan werknemers met een vast contract. Tijdelijke werknemers krijgen van hun werkgever minder vaak het aanbod een cursus of opleiding te volgen, zo concludeert het ROA.

 

Tijdelijke werknemer gemotiveerder

Tijdelijke werknemers zijn juist gemotiveerder dan vaste werknemers wat betreft (bij)scholing, zo blijkt uit het ROA-onderzoek. Daarnaast zijn tijdelijke werknemers ook vaker bereid zelf geld bij te leggen voor een opleiding of cursus. Ook zijn zij vaker bereid de cursus gedeeltelijk of in zijn geheel in hun vrije tijd te volgen. Ondanks deze bereidheid zijn werkgevers alsnog minder vaak geneigd tijdelijke werknemers een opleiding te laten volgen.

Volgens hoogleraar economie ROA-directeur Andries de Grip is dit niet positief voor zowel de steeds groter wordende groep flexkrachten, maar ook niet voor werkgevers. De Grip: “Als je dat nalaat, merk je op een gegeven moment dat hun competenties niet meer op peil zijn en dan gaan ze voor de sector verloren.” Daarnaast is het aanbieden van opleidingsmogelijkheden volgens De Grip een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor nieuwe (tijdelijke) werknemers op een gespannen arbeidsmarkt.

 

Verschillen tussen werknemers

Toch is de bereidheid van tijdelijke werknemers om een opleiding te gaan volgen niet onder alle werknemers gelijk. Laagopgeleide werknemers zijn bijvoorbeeld minder gemotiveerd dan hoogopgeleiden om een opleiding of cursus te volgen. Daarnaast volgen oudere werknemers minder vaak een cursus. Oudere werknemers zijn zelf minder gemotiveerd, maar ook hun werkgevers zijn minder geneigd hun oudere werknemers een cursus aan te bieden. Toch is het aanbieden van een cursus aan oudere werknemers positief voor het beeld wat alle werknemers hebben of krijgen van hun werkgever. De Grip: “Dat is ook interessant voor veertigers. Die zien dan: dit is goed, bij dit bedrijf wil ik blijven. Het bindt mensen aan je organisatie.”

 

Bron: NRC

voor de werkgever

Geef een reactie