ARBEIDSBEMIDDELING, MAAR DAN ANDERS ..

ARBEIDSBEMIDDELING, MAAR DAN ANDERS ..

De arbeidsmarkt is de laatste tijd volop in beweging. Zodanig zelfs, dat de strijd om talent weer in alle hevigheid losbarst. Werving en selectie blijft dan ook een zeer dynamisch vakgebied. Echter, de visie op werk is aan het veranderen en ook de huidige, sterk gedigitaliseerde markt vraagt om een nieuwe manier van kijken naar werk, van invullen van werk. Aan het woord drie partijen die innovatief bezig zijn in deze sector en elkaars expertises goed weten te benutten, waardoor er een mooie drie-eenheid ontstaat.

De wereld maakt een transformatie door. Dankzij allerlei technische noviteiten – zoals google drive, sociale media en smartphones – zijn we altijd en overal bereikbaar. Dit versterkt het gevoel van vrijheid en flexibiliteit. Meer dan ooit willen we werken vanuit passie, onze talenten en kwaliteiten ontwikkelen. Salaris en zekerheid zijn tegenwoordig niet meer de belangrijkste pijlers voor werk. We willen een functie bij een organisatie die ons een goed gevoel geeft, een organisatie die staat voor dezelfde principes als wij. Deze tendens dwingt werkgevers na te denken over hun visie en missie. Als zij zich willen onderscheiden van concurrenten en de juiste mensen willen aantrekken, is het noodzakelijk dat zij hun strategieën en wervingstactieken aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. “De vraag naar gekwalificeerde medewerkers zal in de nabije toekomst zeker toenemen. Organisaties zullen verder altijd kiezen voor de meest efficiënte en beste oplossing. Daarnaast kiezen steeds meer kandidaten voor een flexibele werkomgeving, zodat er meer ruimte is voor vrije tijd en gezin. Als dit voor de markt zo werkt, moeten organisaties eigenlijk net zo werken”, aldus Jasper Veenstra en Henk Eising van Select & Match Drenthe.

Een win-winsituatie waar klanten en kandidaten de vruchten van plukken

We leven in een prestatiemaatschappij. Wie niet presteert wordt wegbezuinigd of krijgt geen kansen. Dus jaagt iedereen fanatiek – maar vaak ook ongefundeerd – zijn of haar dromen na. Dromen najagen mag, kan en moet zelfs! Sommige mensen bereiken echter met veel moeite de hoogste laddertrede en ontdekken vervolgens dat deze tegen de verkeerde muur staat. Dus als je die ladder beklimt, zet hem dan wel tegen de juiste muur”.

 

 

Dit artikel komt uit Sportief & Zakelijk.

voor de werkgever, voor de werknemer

Geef een reactie