PENSIOEN VAN DE WERKNEMER: SPAREN VOOR LATER IS VERANTWOORDELIJKHEID WERKGEVER

Het pensioen van de werknemer is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Althans, zo denkt meer dan 80% van 8.300 werknemers erover. De werknemers leunen op hun werkgevers voor een onafhankelijk advies inzake hun pensioen. Zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

Pensioen van de werknemer reden tot stress

Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie Nederlanders zich zorgen maakt over hun financiële situatie zodra ze met pensioen gaan. Het leeuwendeel van de Nederlandse werknemers zeggen stress te hebben omdat ze zich druk maken dat ze het met veel minder geld moeten doen tijdens hun pensioenjaren. Daarentegen maakt slechts 21% zich geen zorgen over deze jaren, deze groep zegt nu al genoeg te sparen. Toch zijn de zorgen geen reden om actie te ondernemen. Ter illustratie, meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen idee hoe hun financiële situatie is als ze stoppen met werken.

Dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders gestrest is over hun pensioenjaren is terecht volgens David Sanderse, ceo bij Mercer Nederland. Sanderse: “De angst om te weinig te sparen voor het pensioen is voor veel Nederlanders helaas terecht. Nederlanders verwachten dat ze vijftien tot twintig jaar gepensioneerd zijn, maar kunnen zich dat niet permitteren zonder betere financiële planning. Werknemers moeten zich nu zelf meer dan ooit actief bezighouden met hun eigen financiële planning, niet in de laatste plaats vanwege een verschuiving in de pensioenwet die meer nadruk legt op het individu.”

Verantwoordelijkheid werkgevers

Sanderse: “Nu het pensioen meer gericht wordt op het individu is het aan de werkgever om werknemers daarover te informeren. Bijvoorbeeld over de keuzemogelijkheden van het nieuwe pensioenstelsel. Dat is voor veel Nederlanders nog abracadabra. Werkgevers moeten daarbij inspelen op de behoeften van het individu en niet meer op het collectief. Zo wil de een wellicht extra bijdrage in de individuele pensioenpot, terwijl een ander liever een auto van de zaak wil.”

Bron: PWnet, 30 januari 2018

voor de werknemer

Geef een reactie