Grootste stijging banen uitzendbranche

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht in november 2018 de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt naar buiten. De werkgelegenheid is in het derde kwartaal van 2018 verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. In de uitzendbranche kwamen er in het derde kwartaal 13 duizend banen bij. Daarmee nam de uitzendbranche wederom het grootste deel van de banengroei voor zijn rekening.

Uitzendbranche zorgt voor grootste stijging banen

In de uitzendbranche kwamen er in het derde kwartaal van 2018 13 duizend banen bij. Inmiddels telt de uitzendbranche 842 duizend werknemersbanen. Dat is 10% van alle banen van werknemers, tegen 7% in 2010. Ook in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca kwamen er het afgelopen kwartaal 13 duizend banen bij. Deze bedrijfstakken zijn goed voor een kwart van het totaal aantal banen. Ook in de meeste andere bedrijfstakken nam de werkgelegenheid toe. In de financiële dienstverlening houdt het baanverlies aan en gingen het afgelopen kwartaal duizend banen teniet.

In veel bedrijfstakken nam in het derde kwartaal het aantal openstaande vacatures toe. De meeste vacatures kwamen erbij in de zorg (ruim 3 duizend). Ook in de handel waren het er 3 duizend meer, in de bedrijfstak vervoer en opslag 2 duizend. In een paar bedrijfstakken was er een lichte daling ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit geldt voor de bedrijfstakken onderwijs en verhuur van en handel in onroerend goed. Met ruim 52 duizend vacatures is de handel de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal.

Banengroei houdt aan

In het derde kwartaal van 2018 is het totaal aantal banen met 60 duizend toegenomen tot 10.470 duizend banen. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal banen met minstens 50 duizend toeneemt. In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Bron: CBS

Geen categorie

Geef een reactie