EU spreekt af dat flexwerkers meer rechten krijgen

De Europese Unie heeft afgesproken dat flexwerkers meer rechten krijgen. Werkgevers mogen flexwerkers met een nulurencontract bijvoorbeeld niet meer verbieden een extra baan aan te nemen. Ook flexwerkers met een contract van meer dan twaalf uur per maand mogen niet meer worden ontslagen bij weigering als de klus op zeer korte termijn is. Tevens krijgen flexwerkers recht op een gratis opleiding.

Flexwerkers meer rechten

Flexwerkers krijgen meer rechten en plichten. Ieder die een baan accepteert moet volgens de nieuwe afspraken vooraf op de hoogte worden gesteld over zijn of haar rechten en plichten. Een voorbeeld hiervan zijn het aantal werkuren en betaalde vrije dagen. De nieuwe afspraken dragen volgens EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk) bij aan transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Volgens Thyssen is dit een “grote mijlpaal” voor ruim drie miljoen Europese arbeiders die het nu ontbreekt aan transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wetgeving moet Europese werknemers beter beschermen, in ieder geval beter dan de huidige Europese wetgeving. Ondanks de jubelstemming heerst er ontevredenheid bij de vakbonden. De vakbonden zijn ontevreden dat de nieuwe afspraken niet automatisch gelden voor ambtenaren, militairen, agenten en het personeel van hulpdiensten.

Bron: NU.nl

voor de werkgever, voor de werknemer

Geef een reactie