CBS: GESPANNEN ARBEIDSMARKT EEN FEIT

Doordat de vraag naar arbeid hoog is en er weinig aanbod is, spreekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van een gespannen arbeidsmarkt. Uit de cijfers van CBS blijkt dat er in het vierde kwartaal van 2017 meer banen bij kwamen, terwijl het aantal werklozen ook daalde. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2008, voor de economische crisis.

Gespannen arbeidsmarkt neemt toe

In de afgelopen vier jaar is het aantal banen met ruim 500.000 toegenomen. In het vierde kwartaal van 2017 steeg het aantal banen met 57.000 naar ruim 10,3 miljoen. Daarnaast nam het aantal vacatures toe met 14.000 naar 227.000. Tevens nam het aantal werklozen af met 29.000 naar 398.000. Hierdoor is een gespannen arbeidsmarkt een feit volgens het CBS.

Groei bij vast en flexibel

De groei van het aantal werknemers nam met 58.000 toe in het vierde kwartaal van 2017 naar 8,2 miljoen. Tevens nam het aantal werknemers met een vaste baan toe met 112.000 in vergelijking met 2016. Ook binnen de uitzendbranche nam het aantal werknemersbanen toe. Door een stijging van 24.000 werken er binnen de uitzendbranche nu 834.000 werknemers. Daarentegen nam het aantal banen van zelfstandigen af naar 2,1 miljoen.

Kampioen deeltijd

Op de Nederlandse arbeidsmarkt werd meer dan 13 miljard uur gewerkt, door zowel werknemers als zelfstandigen. Gemiddeld werkt een werkende 24,5 uur per baan. Dit wil niet zeggen dat er gemiddeld 24,5 uur per week gewerkt wordt. Immers heeft een grote groep Nederlanders meer dan één baan. Deze groep werkt gemiddeld 27,5 uur per week.

Bron: NOS, 14 februari 2018

algemeen

Geef een reactie