BOUWPLAATS IS VEILIGER

De bouwplaats is veiliger geworden, er zijn minder bedrijfsongevallen.  In de bouwsector had 2,9% van alle bouwvakker een bedrijfsongeval. Dit is een forse daling ten opzichte van een aantal jaar terug. In tegenstelling tot de daling van het aantal bedrijfsongevallen op de bouwplaats is het aantal arbeidsgerelateerde ongevallen in overige sectoren juist toegenomen.

Minder ongelukken op de bouwplaats
Op de bouwplaats zijn minder bedrijfsongevallen geregistreerd dan een paar jaar terug. Ter illustratie, in 2015 was 4,4% van alle bouwvakkers betrokken bij een arbeidsongeval. In 2017 was dit percentage gedaald naar 2,9%. De aandacht die is besteed aan het bewust veiliger maken van de bouwplaats lijkt maar deels positief. Enerzijds heeft een groter percentage van alle bouwvakkers niet te maken met een bedrijfsongeval. Anderzijds werd eerder dit jaar bekend dat er 20 dodelijke slachtoffers waren te betreuren in 2017. In 2015 waren er 9 dodelijke slachtoffers.

Aandacht voor veiligheid
De groei van het aantal bedrijfsongevallen op de hele Nederlandse arbeidsmarkt is deels te verklaren door de toename van het aantal werknemers. De bewustwording van veiligheid op de werkvloer is volgens eerder CBS-onderzoek een belangrijke factor voor een veilige werksituatie. Circa 6 op de 10 werknemers zegt informatie te krijgen over veilig werken. Zodra zij informatie krijgen over veiligheid houden werknemers zich ook aan de regels en heerst er een aanspreekcultuur, volgens het CBS-onderzoek.
Ondanks de aanspreekcultuur, informatieverschaffing en regels over bewust veilig werken wil dat niet zeggen dat er ook meteen een veilige situatie ontstaat. Tanja Traag van het CBS: “Mensen moeten ook wennen aan een nieuwe manier van handelen en het aanspreken van collega’s als iets niet volgens de regels gebeurt. Voor een manager die daarop toeziet is dat een relatief makkelijke ingreep, maar het is toch anders als collega’s met elkaar al 20 of 30 jaar op dezelfde manier werken en dat moeten veranderen. Het zou kunnen dat dat meer tijd nodig heeft.”

Bron: AD, 2018

voor de werkgever, voor de werknemer

Geef een reactie